muzieklijstjes.nl

| Overkoepelende lijst | Home | Suggesties OB Oss | Alfabetisch | Studio/verzamel |Top-100 | Jaartal |

Muziek-canon

Klik hier voor de muziekanon, versie medio juli 2015

 

Canon: verzameling van (...) werken die in een samenleving als waardevol erkend worden en dienen als referentiepunt in de (...) beschouwing en in het onderwijs


Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal, 13 herziene druk, 1999 

1.000 cd's uit de collectie van de Openbare 

bibliotheek Oss die volgens ons (en anderen)  

tot de muziek-canon behoren

Het idee om de muziek-canon samen te stellen hangt direct samen met het bezig zijn met muzieklijstjes die op muzieklijstjes.nl  worden en zijn verzameld

 


Wat is de muziekcanon (1)

De muziek-canon zijn 1.000 (populaire) cd's die volgens ons en anderen behoren tot de platen die er toe doen. Het ligt natuurlijk voor de hand dat in de muziek-canon platen die langer geleden zijn uitgekomen het vaakst voorkomen. In Nederland komen per jaar zo'n 12 tot 15 duizend cd's op de markt. De meeste platen worden in geringe aantallen verkocht. In muziekbladen wordt slechts een fractie besproken. Oor bespreekt de laatste jaren zo'n 1.800 tot 2.000 cd's. Het klassieke maandblad Luister recenseert naar schatting jaarlijks een duizendtal cd's. De meeste cd's verdwijnen dus in een gat. Aan het eind van het jaar kijken een aantal bladen terug op het voorbije jaar en publiceren een eindlijst ("de beste platen van ..."). Jaren later blijkt vaak dat de platen die tot de besten van een bepaald jaar werden gerekend toch niet zo bijzonder waren. De tijd moet er als het ware over heen gaan om te kunnen bepalen wat echt belangrijk en goed is.

In de muziek-canon zijn 1.000 platen opgenomen die door de jaren heen hun waarde hebben bewezen en opgenomen zijn in de collectie van de Openbare bibliotheek Oss. Het gaat om twee soort platen.

De grootste groep zijn cd's die door muziekkenners in binnen - en buitenland regelmatig worden genoemd. Tweederde van de titels uit de muziek-canon is afkomstig uit de overkoepelende lijst. Een derde deel van de  cd's hoort volgens ons (= Openbare bibliotheek Oss) thuis in de muziek-canon .  Bij deze groep gaat het in wezen om twee soorten platen. Cd's van een bepaalde artiest die een redelijk beeld geven van het werk van de bewuste artiest of groep. Het had ook een andere verzamelaar van deze artiest kunnen zijn maar de opgenomen cd zat nu eenmaal in de collectie van de Openbare bibliotheek Oss (bijvoorbeeld The best of the legendary  Yardbirds uit 1995). De andere platen zijn bewust opgenomen. Van een bepaalde artiest wordt deze studioplaat of verzamelaar in de muziek-canon opgenomen en niet een andere plaat (bijvoorbeeld In search of Amelia Earheart van de groep Plainsong uit 1972 en niet Dark side of the room uit 1992). In de muziek-canon zijn geen klassieke platen opgenomen. Jazz komt mondjesmaat voor. In de  muziek-canon zijn 792 studio-albums, 166 verzamelcd's van één groep of artiest en 42 cd's die door  meerdere artiesten zijn opgenomen. 


.

 

 

 

Wat is de muziek-canon (2)

samengesteld For your pleasure   soms Songs of love and hate    Compilé sur cd

 All the news that's fit to sing    Tragic songs of life     It's alive   Unknown pleasures

The modern dance    Songs in the key of life    More songs about buildings and food

met een Irish heartbeat    From the original master tapes   The all time greatest hits (!?)

 The complete recordings     The last record album

Voor wie is de muziek-canon

voor iedereen Into the music   die de stelling I will not be sad in this world.onderschrijven

door die muziek soms worden tot The happiest man alive   geen Fear of music hebben

en sommige liedjes opslaan Diep in mijn hart   en zich er constant van bewust zijn dat ze slechts 

Two steps from the blues zijn verwijderd

 

 

 

1.000 cd's zitten in de muziek-canon. Het grootste deel (658 stuks) van die cd's zijn relatief objectief in de muziek-canon terecht gekomen. Het zijn cd's die door muziekkenners regelmatig worden genoemd.  Deze titels werden in twee of meer lijsten genoemd die terugblikken op een bepaalde periode, genre  of muziekstijl. 342 titels zijn suggesties van de Openbare bibliotheek Oss.

Het getal in de laatste kolom geeft aan in hoeveel lijsten de bewuste titel wordt genoemd.

In deze zogenaamde overkoepelende lijst zijn (inmiddels) 19 lijsten opgenomen.

Slechts twee titels worden in 13 lijsten genoemd -> Marvin Gaye's "What's going on" uit 1971 en Prince's Sign o the times uit 1987. Klik hier om door te schakelen naar deze overkoepelende lijst

Klik hier om door te schakelen naar titels uit de overkoepelende lijst die niet terecht zijn gekomen in de muziekcanon

 

 


Top 124

Van de 858 titels die twee keer of meer voorkomen in de overkoepelende lijst zijn er 658 aanwezig in de Openbare bibliotheek Oss. Uit deze 658 titels zijn twee toplijsten samengesteld

 

 

 

De chaos vraagt om keuzes

Dit was de kop boven een artikel van literatuurcriticus Arnold Heumakers in het Cultureel supplement van vrijdag 5 juli 2002 in NRC Handelsblad. De aanleiding voor dit artikel was de in juni 2002 gepresenteerde canon van de belangrijkste Nederlandse literaire werken door de Maatschappij der Nederlandse letterkunde. Dit artikel is opgenomen in de krantenbank. Een krantenarchief van vijf landelijke kranten (Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Het Parool, Trouw en De Volkskrant). 

Deze krantenbank kunt u gratis raadplegen op een pc in de Openbare bibliotheek.

Uit het artikel van Heumakers het volgende citaat:

Vertaal je dit naar de literatuur, dan zou het betekenen dat elke roman of gedicht in principe even waardevol moet worden gevonden. Dat lijkt logisch, aangezien er geen objectieve criteria bestaan, en het strookt met de mores in de massaculturele speeltuin waar elke vorm van hiërarchie het veld heeft moeten ruimen. Het rare is alleen dat niemand dat ook echt doet, alles even mooi en prachtig vinden. In de praktijk wordt er voortdurend onderscheid gemaakt. Relativisme hoeft dan ook geen mantel der liefde te zijn, die alles bedekt. Integendeel, juist als niets meer vast staat zijn keuzes onvermijdelijk en begint de Kulturkampf.

Binnen de literatuur is de canon daarvoor het aangewezen strijdperk, de plek waar we onze kritische messen kunnen slijpen. Het is een vergissing in de canon een autoriteit te zien, die verbiedt, voorschrijft en bij voorbaat aan banden legt. Dankzij een canon wordt de literatuur zich bewust van zichzelf als literatuur. En van de veranderingen waaraan zij onderhevig is. Dat betekent dat het onverstandig zou zijn de ogen te sluiten voor de wereld waarin de literatuur daadwerkelijk functioneert, voor het literaire bedrijf, voor het reservaat en voor de onwetendheid en desinteresse die het omgeven. De oude meesterwerken zullen in die wereld moeten overleven , de nieuwe komen eruit voort en moeten er hun plek in zien te veroveren.

In NRC Handelsblad van 5 juli worden 15 boeken die na 1982 zijn verschijnen voorgesteld voor de canon. De kop van de diverse artikelen is als volgt:

Lijstjes zijn het laatste middel om de gekte te bezweren, ook in

de literatuur. In een wildgroei van bestsellers en

goedkope herdrukken klinkt steeds vaker de roep om

ordening, hiërarchie, toptienen, en het allerliefst: een canon!

 

Heumakers noch de Openbare bibliotheek ontzegt niemand er zijn eigen smaak 

en oordelen op na te houden. Maar het schaadt niemand ook kennis te nemen

van titels die in een canon worden opgenomen.

 

 

 

Extra impuls

De collectie van de muziekafdeling wordt gefinancierd uit de verhuuropbrengsten. Wekelijks worden 25 tot 30 titels aan de collectie toegevoegd. Elk jaar wordt er in meerdere of mindere mate een extra impuls gegeven aan de collectie. Twee jaar geleden werd bijvoorbeeld de serie Great pianists of the 20th  century aangekocht. In 2002 worden circa 150 titels aangekocht voor de muziek-canon. 

Cd's worden normaal afgenomen van de Nederlandse Bibliotheek Dienst. Deze verzorgt de wekelijkse bestellingen. Tot volle tevredenheid. De cd's voor deze muziek-canon zijn echter aangekocht bij een normale platenzaak: Sounds in Venlo. De beste platenzaak van Nederland! Bijna de hele muziek-canon staat daar gewoon in de bakken opgesteld. En de mensen die er werken weten over wat voor muziek het gaat en komen niet aan met de dooddoener "we kunnen het voor u bestellen" of nog erger "hoe spel je Djivan Gasparyan?"

Cd's die aangekocht zijn in Venlo       Site Sounds Venlo


 

Titels uit de overkoepelende lijst (658)

1 # A Christmas gift for you (from Phil Spector) (1963) 3
2 # Anthology of American folk music (1952/1997) 2
3 # Atlantic rhythm and blues 1947-1974 (1985) 4
4 # Back to mono (Phil Spector) (1991) 3
5 # Dave Godin's deep soul treasures, taken from the vaults ... volume one (1997) 2
6 # Duke Reid's treasure chest (Heartbeat) (1992) 2
7 # Hitsville USA : the Motown singles collection 1959-1971 (1992) 3
8 # Nuggets : original artyfacts from the first psychedelic era 1965-1968 (1998) 4
9 # Saturday night fever (Bee gees) (1977) 5
10 # The complete Stax/Volt singles, 1959-1968 (Stax) (1991) 2
11 # The harder they come (soundtrack) (o.a. Jimmy Cliff) (1972) 4
12 # Tougher than tough : the story of Jamaican music (1993) 3
13 # Willie Dixon : the Chess box (1988) 2
14 ABC The lexicon of love (1982) 2
15 AC/DC Back in black (1980) 2
16 AC/DC Highway to hell (1979) 5
17 AC/DC Let there be rock (1977) 2
18 King Sunny Ade Juju music (1982) 3
19 Aerosmith Rocks (1976) 3
20 Afghan whigs Gentlemen (1993) 2
21 Mahmoud Ahmed Ere mela mela (1986) 2
22 Air Moon safari (98) 2
23 Allman brothers Live at Fillmore east (1971) 7
24 Tori Amos Little earthquakes (1992) 3
25 Tori Amos Under the pink (1994) 2
26 Laurie Anderson Big science (1982) 3
27 Anthrax Spreading the disease (1985) 2
28 Aphex twin Selected ambient works, volume II (1994) 3
29 Joan Armatrading Joan Armatrading (1976) 3
30 Erykah Badu Baduizm (1997) 5
31 Anita Baker Rapture (1986) 4
32 Anita Baker The songstress (1983) 2
33 Band Music from big pink (1968) 3
34 Band Stage fright (1970) 3
35 Band The Band (1969) 8
36 Band The last waltz (1978/2002) 2
37 Bangles Greatest hits (1990) 2
38 Buju Banton Til Shiloh (1995) 2
39 Syd Barrett The madclap laughs (1970) 2
40 Beach boys Endless summer (1974) 3
41 Beach boys Holland (1972) 3
42 Beach boys Pet sounds (1966) 9
43 Beach boys Smiley smile (1967) 3
44 Beach boys Sunflower (1970) 3
45 Beach boys Surf's up (1971) 5
46 Beastie boys Hello nasty (1998) 2
47 Beastie boys Ill communication (1994) 3
48 Beastie boys Licensed to ill (1986) 3
49 Beastie boys Paul's boutique (1989) 3
50 Beatles A hard days night (1964) 4
51 Beatles Abbey road (1969) 8
52 Beatles Beatles 1962-1966 en 1967-1970 (rood en blauw) (1973) 4
53 Beatles Let it be (1970) 2
54 Beatles Magical mystery tour (1967) 2
55 Beatles Please please me (1963) 2
56 Beatles Revolver (1966) 9
57 Beatles Rubber soul (1965) 7
58 Beatles Sgt Pepper's lonely hearts club band (1967) 9
59 Beatles The Beatles (= the white album) (1968) 11
60 Beatles With the Beatles (1963) 2
61 Beck Mellow gold (1994) 2
62 Beck Odelay (1996) 6
63 Jeff Beck There and back (1980) 2
64 Chuck Berry The Chess box (1988) 2
65 Beta band The three ep's (1998) 2
66 Big star No. 1 record/Radio city (1972) 5
67 Big star The third album/Sister lovers (1978) 5
68 Björk Debut (1993) 3
69 Björk Post (1995) 2
70 Black crowes The Southern harmony and musical companion (1992) 2
71 Black sabbath Black sabbath (1970) 4
72 Black sabbath Master of reality (1971) 2
73 Black sabbath Paranoid (1970) 4
74 Black sabbath The mob rules (1981) 4
75 Bobby Bland Two steps from the blues (1961) 5
76 Mary J. Blige What's the 411? (1992) 2
77 Blondie Parallel lines (1978) 5
78 Blue Nile Hats (1989) 3
79 Blur Blur (1994) 2
80 Blur Parklife (1994) 5
81 Bon Jovi Slippery when wet (1986) 2
82 Boogie down productions By all means necessary (1988) 2
83 David Bowie Heroes (1977) 2
84 David Bowie Hunky dory (1971) 8
85 David Bowie Low (1977) 5
86 David Bowie Station to station (1976) 5
87 David Bowie The rise and fall of Ziggy Stardust (1972) 9
88 David Bowie Young Americans (1975) 3
89 Herman Brood Shpritsz (1978) 3
90 James Brown Live at The Apollo, october 24, 1962 (1962) 6
91 James Brown Star time (1991) 3
92 Jackson Browne For everyman (1973) 2
93 Jackson Browne Late for the sky (1974) 7
94 Jackson Browne The pretender (1976) 2
95 Jeff Buckley Grace (1994) 7
96 Tim Buckley Dream letter : live in London 1968 (1990) 2
97 Tim Buckley Happy sad (1969) 2
98 Tim Buckley Starsailor (1971) 5
99 Johnny Burnette and the Rock 'n roll trio Johnny Burnette and the Rock 'n roll trio (1956) 2
100 Kate Bush Hounds of love (1985) 5
101 Kate Bush The kick inside (1978) 5
102 Byrds Greatest hits (1991) 3
103 Byrds Sweetheart of the rodeo (1968) 4
104 Byrds The notorious Byrd brothers (1968) 4
105 Byrds Younger than yesterday (1967) 5
106 John Cale Music for a new society (1982) 4
107 John Cale Paris 1919 (1973) 3
108 John Cale Slow dazzle (1975) 3
109 Captain Beefheart Clear spot (1972) 7
110 Captain Beefheart Doc at the radar station (1980) 4
111 Captain Beefheart Safe as milk (1968) 2
112 Captain Beefheart Shiny beast (bat chain puller) (1978) 3
113 Captain Beefheart Trout mask replica (1969) 8
114 Johnny Cash American recordings (1994) 3
115 Johnny Cash Johnny Cash at Folsom prison (1968) 2
116 Nick Cave From her to eternity (1984) 2
117 Nick Cave Tender prey (1988) 2
118 Nick Cave The firstborn is dead (1985) 4
119 Chameleons Script of the bridge (1983) 3
120 Tracy Chapman Tracy Chapman (1988) 2
121 Ray Charles The birth of soul (1991) 3
122 Chemical brothers Dig your own hole (1997) 6
123 Chic Risqué (1979) 4
124 Eric Clapton 461 Ocean boulevard (1974) 2
125 Eric Clapton Crossroads (1988) 2
126 Eric Clapton From the cradle (1994) 2
127 Eric Clapton Unplugged (1992) 2
128 Guy Clark Old no. 1 (1975) 4
129 Clash London calling (1979) 8
130 Clash Sandinista (1980) 3
131 Clash The Clash (1977) 5
132 Patsy Cline The Patsy Cline collection (1991) 2
133 Joe Cocker I can stand a little rain (1974) 2
134 Cocteau twins Treasure (1984) 2
135 Leonard Cohen I'm your man (1988) 2
136 Leonard Cohen Songs from a room (1969) 2
137 Leonard Cohen Songs of Leonard Cohen (1968) 3
138 Coil Horse rotorvator (1986) 2
139 Phil Collins Face value (1981) 2
140 John Coltrane A love supreme (1964) 3
141 John Coltrane Giant steps (1959) 3
142 Congos The heart of the Congos (1978) 4
143 Ry Cooder Bop till you drop (1979) 2
144 Ry Cooder Into the purple valley (1972) 3
145 Sam Cooke Live at the Harlem square club, 1963 (1985) 5
146 Sam Cooke The man and his music (1986) 6
147 Cornershop When I was born for the seventh time (1997) 2
148 Elvis Costello Armed forces (1979) 2
149 Elvis Costello King of America (1986) 3
150 Elvis Costello My aim is true (1977) 7
151 Elvis Costello Spike (1989) 2
152 Elvis Costello This year's model (1978) 6
153 Counting crows August and everything after (1993) 3
154 Kevin Coyne Marjory razor blade (1973) 2
155 Cranberries Everybody else is doing it, so why can't we? (1993) 2
156 Robert Cray band Bad influence (1984) 2
157 Cream Wheels of fire (1968) 2
158 Crosby, Stills & Nash & Young Déjà vu (1970) 7
159 Sheryl Crow Sheryl Crow (1996) 2
160 Sheryl Crow Tuesday night music club (1995) 2
161 Crowded house Woodface (1991) 4
162 Cure Seventeen seconds (1980) 3
163 Cypress hill Cypress hill (1991) 2
164 D'Angelo Brown sugar (1995) 3
165 Miles Davis Aura (1989) 2
166 Miles Davis Bitches brew (1970) 3
167 Miles Davis In a silent way (1969) 2
168 Miles Davis Kind of blue (1959) 3
169 Miles Davis L'ascenseur pour l'échafaud (1958) 3
170 Miles Davis Sketches of Spain (1960) 2
171 De la soul 3 feet high and rising (1989) 4
172 Dead Kennedys Fresh fruit for rotting vegetables (1980) 4
173 Deep purple In rock (1970) 6
174 Deep purple Made in Japan (1972) 3
175 Sandy Denny Who knows where the time goes (1985) 2
176 Derek and the dominoes Layla and other assorted love songs (1970) 7
177 Dexy's midnight runners Searching for the young soul rebels (1980) 3
178 Dexy's midnight runners Too-rye-aye (1982) 2
179 Dire straits Brothers in arms (1985) 3
180 Dire straits Dire straits (1978) 2
181 DJ Shadow Endtroducing (1996) 4
182 Doe maar Skunk (1981) 2
183 Doors Doors (1967) 7
184 Doors L.A. woman (1971) 3
185 Doors Strange days (1967) 3
186 Doors The best of (1986) 2
187 Doors Waiting for the sun (1968) 2
188 Lee Dorsey Yes we can ... and then some (1970) 2
189 Dr. Dre The chronic (1993) 5
190 Nick Drake Bryter layter (1970) 4
191 Nick Drake Five leaves left (1968) 3
192 Nick Drake Fruit tree (Bevat: Five leaves left, Bryter layter, Pink moon) (1979) 5
193 Nick Drake Pink moon (1972) 2
194 Drifters All time greatest hits (1959-1965) (1988) 2
195 Duran duran Rio (1982) 4
196 Ian Dury New boots and panties (1977) 2
197 Bob Dylan Biograph (1985) 3
198 Bob Dylan Blonde on blonde (1966) 9
199 Bob Dylan Blood on the tracks (1975) 9
200 Bob Dylan Highway 61 revisited (1965) 5
201 Bob Dylan John Wesley Harding (1968) 3
202 Bob Dylan Nashville skyline (1969) 3
203 Bob Dylan Oh mercy (1989) 2
204 Bob Dylan Street legal (1978) 2
205 Bob Dylan & The band The basement tapes (1975) 3
206 Bob Dylan The bootleg series, vol. 1-3 (1991) 2
207 Bob Dylan The freewheelin' Bob Dylan (1963) 2
208 Bob Dylan Time out of mind (1997) 5
209 Eagles Desperado (1973) 4
210 Eagles Hotel California (1976) 6
211 Eagles On the border (1974) 2
212 Echo & the Bunnymen Heaven up here (1981) 3
213 Missy "Misdemeanour" Elliott Supa dupa fly (1997) 4
214 En vogue Funky divas (1992) 2
215 Brian Eno Another green world (1975) 2
216 Brian Eno Here come the warm jets (1973) 3
217 Brian Eno & David Byrne My life in the bush of ghosts (1981) 7
218 Eric B & Rakim Paid in full (1987) 4
219 Eurythmics Touch (1983) 3
220 Donald Fagen The nightfly (1982) 4
221 Fairport convention Liege and lief (1970) 2
222 Fairport convention Unhalfbricking (1969) 2
223 Family Music in a doll's house (1968) 2
224 Fatboy Slim You've come a long way (1998) 3
225 Feelies Crazy rhythms (1980) 3
226 Fleetwood mac Rumours (1977) 4
227 Fleetwood mac The chain (1992) 2
228 Fleetwood mac Tusk (1979) 2
229 Flying burrito brothers The gilded palace of sin (1969) 5
230 Foreigner Agent provocateur (1984) 2
231 Aretha Franklin I never loved a man the way I love you (1967) 6
232 Aretha Franklin Lady soul (1968) 4
233 Aretha Franklin The queen of soul (1992) 3
234 Free Fire and water (1970) 2
235 Free Highway (1970) 3
236 Fugees The score (1996) 4
237 Peter Gabriel Peter Gabriel (3) (1980) 2
238 Peter Gabriel Peter Gabriel (4) (1982) 3
239 Peter Gabriel So (1986) 5
240 Gang of four Entertainment (1979) 2
241 Garbage Garbage (1995) 3
242 Marvin Gaye Anthology (1983) 2
243 Marvin Gaye Here, my dear (1978) 6
244 Marvin Gaye Let's get it on (1973) 5
245 Marvin Gaye Trouble man (1972) 2
246 Marvin Gaye What's going on (1971) 13
247 Genesis Selling England by the pound (1973) 4
248 Lowell George Thanks I'll eat it here (1979) 2
249 Grateful dead Workingman's Dead (1970) 2
250 Macy Gray On how life is (1999) 2
251 Green day Dookie (1994) 2
252 Al Green Call me (1973) 4
253 Al Green I'm still in love with you (1972) 6
254 Al Green Let's stay together (1972) 5
255 Al Green The Belle album (1977) 2
256 Guns n' roses Appetite for destruction (1987) 7
257 Guns n' roses Use your illusion 1 & 2 (1991) 3
258 Woody Guthrie Dust bowl ballads (1964) 2
259 Nina Hagen band Nina Hagen band (1978) 2
260 Hanson Middle of nowhere (1997) 2
261 Happy mondays Pills 'n' thrills & bellyaches (1990) 3
262 Emmylou Harris Wrecking ball (1995) 2
263 George Harrison All things must pass (1970) 2
264 PJ Harvey Dry (1992) 3
265 PJ Harvey Rid of me (1993) 3
266 PJ Harvey To bring you my love (1995) 3
267 Richard Hell & the Voidoids Blank generation (1977) 2
268 Jimi Hendrix Are you experienced? (1967) 8
269 Jimi Hendrix Axis: bold as love (1968) 5
270 Jimi Hendrix Electric ladyland (1968) 8
271 Don Henley The end of the innocence (1989) 2
272 John Hiatt Bring the family (1987) 3
273 John Hiatt Slug line (1979) 2
274 Lauryn Hill The miseducation of (1998) 5
275 Hole Celebrity skin (1998) 2
276 Hole Live through this (1994) 4
277 Buddy Holly From the original master tapes (1985) 2
278 Buddy Holly & the Crickets The "chirping" Crickets & Buddy Holly (1958) 2
279 Whitney Houston Whitney Houston (1985) 2
280 Hüsker dü Zen arcade (1984) 3
281 Iron maiden The number of the beast (1982) 3
282 Janet Jackson Control (1986) 4
283 Janet Jackson Janet (1993) 3
284 Janet Jackson Rhythm nation 1814 (1989) 2
285 Joe Jackson Night and day (1982) 2
286 Michael Jackson History past present and future (1995) 2
287 Michael Jackson Off the wall (1979) 5
288 Michael Jackson Thriller (1982) 7
289 Millie Jackson Caught up (1975) 6
290 Jam All mod cons (1978) 2
291 Jane's addiction Nothing's shocking (1988) 3
292 Jefferson airplane Surrealistic pillow (1967) 4
293 Jesus and Mary chain Psychocandy (1985) 5
294 Jewel Pieces of you (1995) 2
295 Elton John Goodbye yellow brick road (1973) 4
296 Robert Johnson The complete recordings (1990) 8
297 George Jones The spirit of country : the essential George Jones (1994) 2
298 Journey Escape (1981) 3
299 Joy division Closer (1980) 8
300 Joy division Unknown pleasures (1979) 7
301 King crimson In the court of the Crimson king (1969) 3
302 B.B. King Live at the Regal (1964) 4
303 Carole King Tapestry (1971) 6
304 Kinks Face to face (1966) 3
305 Kinks Muswell hillbillies (1971) 3
306 Kinks Something else (1967) 3
307 Kinks The village green preservation society (1968) 3
308 Kraftwerk Autobahn (1974) 3
309 Kraftwerk The man machine (1978) 4
310 Kraftwerk Trans Europe Express (1977) 4
311 Kula shaker K (1996) 2
312 kd Lang Ingenué (1992) 3
313 La's The La's (1990) 3
314 Led zeppelin Houses of the holy (1973) 2
315 Led zeppelin Led zeppelin 1 (1969) 3
316 Led zeppelin Led zeppelin 2 (1969) 8
317 Led zeppelin Led zeppelin 4 (1971) 10
318 Led zeppelin Physical graffiti (1975) 4
319 Led zeppelin Remasters (4 cd-box) (1990) 2
320 Leftfield Letftism (1995) 4
321 Lemonheads It's a shame about Ray (1992) 2
322 John Lennon Imagine (1971) 4
323 John Lennon John Lennon & Plastic Ono band (1970) 7
324 John Lennon Rock 'n' roll (1975) 3
325 Annie Lennox Diva (1992) 2
326 Level 42 Level best (1990) 2
327 Little feat Feats don't fail me now (1974) 2
328 Little feat Sailin' shoes (1972) 5
329 Little feat The last record album (1975) 3
330 Living colour Vivid (1988) 2
331 LL Cool J Radio (1985) 2
332 Los Lobos By the light of the moon (1987) 3
333 Los Lobos How will the wolf survive (1984) 2
334 Los Lobos Kiko (1992) 2
335 Love Forever changes (1967) 6
336 Madonna Like a prayer (1989) 2
337 Madonna Like a virgin (1984) 2
338 Madonna Ray of light (1998) 4
339 Manic street preachers Everything must go (1996) 4
340 Manic street preachers Generation terrorists (1992) 2
341 Manic street preachers The holy bible (94) 2
342 Aimee Mann Whatever (1993) 2
343 Bob Marley & the Wailers Catch a fire (1973) 4
344 Bob Marley & the Wailers Exodus (1977) 3
345 Bob Marley & the Wailers Live (1975) 4
346 Bob Marley & the Wailers Natty dread (1975) 5
347 Massive attack Blue lines (1991) 7
348 Massive attack Mezzanine (1998) 3
349 Massive attack Protection (1994) 3
350 Masters of reality Masters of reality (1989) 2
351 John Mayall Bluesbreakers with Eric Clapton (1966) 4
352 MC5 Kick out the jams (1969) 2
353 Meat beat manifesto Storm the studio (1989) 2
354 Mercury Rev Deserter's song (98) 2
355 Metallica Kill 'em all (1983) 3
356 Metallica Master of puppets (1986) 3
357 Metallica Metallica (1991) 4
358 George Michael Faith (1987) 3
359 George Michael Older (1996) 3
360 Steve Miller band Fly like an eagle (1976) 4
361 Steve Miller band Number 5 (1970) 2
362 Charles Mingus Mingus ah-um (1959) 4
363 Charles Mingus The black saint and the sinner lady (1963) 2
364 Joni Mitchell Blue (1971) 5
365 Joni Mitchell Shadows and light (1980) 2
366 Joni Mitchell The hissing of summer lawns (1975) 3
367 Moby grape Moby grape (1967) (op: Vintage) 3
368 Alanis Morissette Jagged little pill (1995) 5
369 Van Morrison Astral weeks (1968) 7
370 Van Morrison Avalon sunset (1989) 3
371 Van Morrison Hymns to the silence (1991) 2
372 Van Morrison & The Chieftains Irish heartbeat (1988) 2
373 Van Morrison It's too late to stop now (1974) 5
374 Van Morrison Moondance (1970) 3
375 Van Morrison Saint Dominic's preview (1972) 2
376 Van Morrison Veedon fleece (1974) 5
377 Mother's finest Another mother further (1977) 2
378 Motörhead No sleep until Hammersmith (1981) 3
379 My bloody Valentine Loveless (1991) 5
380 Mystère des voix Bulgares Le Mystère des voix Bulgares, vol. 1 (1991) 4
381 N.W.A. Straight outta Compton (1988) 3
382 Nas Illmatic (1994) 3
383 Youssou N'Dour Immigrés/Bitim rew (1984) 2
384 Willie Nelson Red headed stranger (1975) 6
385 New order Substance 1987 (1987) 3
386 New York dolls New York dolls (1973) 4
387 Randy Newman 12 songs (1969) 3
388 Randy Newman Good old boys (1974) 4
389 Randy Newman Lonely at the top (1987) 2
390 Randy Newman Sail away (1972) 2
391 Nirvana In utero (1993) 6
392 Nirvana Nevermind (1991) 11
393 Nirvana Unplugged in New York (1994) 5
394 Nitty gritty dirt band Will the circle be unbroken, vol. 1 (1974) 2
395 Notorious B.I.G. Life after dead (1997) 2
396 Notorious B.I.G. Ready to die (1994) 4
397 Oasis Definitely maybe (1994) 9
398 Oasis What's the story - Morning glory? (1995) 6
399 Ocean colour scene Moseley shoals (1996) 2
400 Sinéad O'Connor I do not want what I haven't got (1990) 3
401 Mary Margaret O'Hara Miss America (1988) 3
402 O'Jays Backstabbers (1972) 3
403 O'Jays Ship ahoy (1973) 3
404 Mike Oldfield Ommadawn (1975) 2
405 Mike Oldfield Tubular bells (1973) 2
406 Orb The Orb's adventures beyond the Ultraworld (1991) 3
407 Roy Orbison Mystery girl (1989) 2
408 Roy Orbison The all time greatest hits (1989) 2
409 Orbital In sides (1996) 2
410 Orchestre Baobab Pirates choice : the legendary 1982 session (1989) 2
411 Parliament Mothership connection (1976) 3
412 Gram Parsons GP/Grievous angel (1973/4) 11
413 Pavement Slanted and enchanted (1992) 5
414 Pearl jam Pearl jam Vs. Pearl jam (1993) 3
415 Pearl jam Ten (1991) 5
416 Pere Ubu The modern dance (1978) 4
417 Lee Perry Arkology (1997) 2
418 Pet shop boys Behaviour (1990) 2
419 Pet shop boys Very (1993) 2
420 Liz Phair Exile in Guyville (1993) 3
421 Pink floyd Dark side of the moon (1973) 7
422 Pink floyd The piper at the gates of dawn (1967) 6
423 Pink floyd The wall (1979) 5
424 Pink floyd Wish you were here (1975) 4
425 Pixies Bossanova (1990) 3
426 Pixies Doolittle (1990) 2
427 Pixies Surfer Rosa (1988) 9
428 Pogues Red roses for me (1984) 2
429 Pogues Rum sodomy & the lash (1985) 6
430 Police Every breath you take : the singles (1986) 2
431 Police Outlandos d'amour (1978) 4
432 Police Reggatta de blanc (1979) 4
433 Police Synchronicity (1983) 3
434 Iggy Pop Lust for life (1977) 3
435 Iggy Pop & the Stooges Raw power (1973) 4
436 Iggy Pop The idiot (1977) 2
437 Portishead Dummy (1994) 5
438 Andy Pratt Andy Pratt (1973) 3
439 Prefab sprout Steve McQueen (1985) 4
440 Elvis Presley The complete 50's masters (1992) 2
441 Pretenders Pretenders (1980) 5
442 Pretenders The singles (1987) 3
443 Primal scream Screamadelica (1991) 6
444 Prince 1999 (1982) 3
445 Prince Around the world in a day (1985) 2
446 Prince Dirty mind (1980) 4
447 Prince Parade (1986) 3
448 Prince Purple rain (1984) 6
449 Prince Sign o the times (1987) 13
450 Prodigy Music for the jilted generation (1994) 2
451 Prodigy The fat of the land (1997) 6
452 Public enemy Fear of a black planet (1990) 5
453 Public enemy It takes a nation of millions to hold us back (1988) 10
454 Public enemy Yo! Bum rush the show (1987) 3
455 Pulp Different class (1995) 6
456 Queen A night at the opera (1975) 4
457 Queen Sheer heart attack (1974) 2
458 Queensryche Operation : mindcrime (1988) 3
459 R.E.M. Automatic for the people (1992) 6
460 R.E.M. Document no. 5 (1987) 4
461 R.E.M. Green (1988) 3
462 R.E.M. Life's rich pageant (1986) 4
463 R.E.M. Murmur (1983) 5
464 R.E.M. Out of time (1991) 5
465 Radiohead OK computer (1997) 10
466 Radiohead The bends (1995) 6
467 Rage against the machine Rage against the machine (1992) 2
468 Bonnie Raitt Give it up (1972) 2
469 Bonnie Raitt Nick of time (1989) 3
470 Ramones It's alive (1979) 4
471 Ramones Mania (1988) 2
472 Ramones Pleasant dreams (1981) 3
473 Ramones Rocket to Russia (1977) 2
474 Ramones The Ramones (1976) 9
475 Red hot chili peppers Blood sugar sex magik (1991) 4
476 Red hot chili peppers Californication (1999) 2
477 Otis Redding Otis blue - Otis Redding sings soul (1965) 7
478 Otis Redding Otis! The definitive Otis Redding (1987) 4
479 Lou Reed Berlin (1973) 8
480 Lou Reed Lou Reed (1972) 3
481 Lou Reed New York (1989) 3
482 Lou Reed Transformer (1972) 5
483 Replacements Let it be (1984) 6
484 Reprazent New forms (1997) 2
485 Residents Commercial album (1980) 2
486 Smokey Robinson & the Miracles Anthology (1973) 3
487 Rolling stones Aftermath (1966) 3
488 Rolling stones Beggars banquet (1968) 5
489 Rolling stones Exile on Main street (1972) 12
490 Rolling stones Let it bleed (1969) 7
491 Rolling stones Singles collection : the London years (1989) 3
492 Rolling stones Some girls (1978) 3
493 Rolling stones Sticky fingers (1971) 10
494 Rolling stones Tattoo you (1981) 2
495 Sonny Rollins Saxophone colossus (1956) 2
496 Roxy music For your pleasure (1973) 6
497 Roxy music Roxy music (1972) 5
498 Roxy music Stranded (1973) 4
499 Run DMC Raising hell (1986) 2
500 Todd Rundgren A wizard, a true star (1973) 5
501 Todd Rundgren Something/anything (1972) 5
502 Todd Rundgren Todd (1974) 2
503 Rush Moving pictures (1981) 5
504 Sade Diamond life (1984) 2
505 Santana Abraxas (1970) 3
506 Mathilde Santing Water under the bridge (1984) 2
507 Jill Scott Who is Jill Scott? (2000) 2
508 Bob Seger Stranger in town (1978) 2
509 Sex pistols Never mind the bollocks (1977) 10
510 Simon and Garfunkel Bridge over troubled water (1970) 2
511 Paul Simon Graceland (1986) 4
512 Simple minds New gold dream (1982) 3
513 Simple minds Sons and fascination (1981) 3
514 Simply Red Stars (1991) 4
515 Frank Sinatra In the wee small hours (1954) 2
516 Frank Sinatra Sings for only the lonely (1958) 3
517 Siouxsie and the banshees Juju (1981) 3
518 Slayer Reign in blood (1986) 3
519 Sly & the family Stone Fresh (1973) 5
520 Sly & the family Stone Stand! (1969) 4
521 Sly & the family Stone There's a riot goin' on (1972) 7
522 Small faces Ogden's nut gone flake (1967) 2
523 Smashing pumpkins Mellon Collie and the infinite sadness (1995) 3
524 Smashing pumpkins Siamese dream (1993) 4
525 Patti Smith Gone again (1996) 2
526 Patti Smith Horses (1975) 9
527 Smiths Hatful of sorrow (1984) 3
528 Smiths The queen is dead (1986) 5
529 Smiths The Smiths (1984) 4
530 Snoop doggy dogg Doggy style (1993) 2
531 Sonic youth EVOL (1986) 2
532 Sonic youth Sister (1987) 6
533 Soul II Soul Club classics, vol. one (1989) 3
534 Soundgarden Superunknown (1994) 4
535 Spice girls Spice (1998) 3
536 Dusty Springfield Dusty in Memphis (1968) 7
537 Bruce Springsteen Born in the USA (1984) 2
538 Bruce Springsteen Born to run (1975) 10
539 Bruce Springsteen Darkness on the edge of town (1978) 8
540 Bruce Springsteen Live/1975-1985 (1986) 3
541 Bruce Springsteen Nebraska (1982) 4
542 Bruce Springsteen The river (1980) 5
543 Bruce Springsteen The wild, the innocent and the E street (1974) 2
544 Bruce Springsteen Tunnel of love (1987) 3
545 Steely dan Aja (1977) 2
546 Steely dan Can't buy a thrill (1972) 4
547 Steely dan Countdown to ecstasy (1973) 3
548 Steely dan Gaucho (1980) 2
549 Steely dan Pretzel logic (1974) 4
550 Steely dan The royal scam (1976) 3
551 Stereo mc's Connected (1992) 2
552 Rod Stewart Every picture tells a story (1971) 4
553 Stiff little fingers Inflammable material (1979) 3
554 Sting The dream of the blue turtles (1985) 3
555 Stone roses The Stone roses (1989) 6
556 Stooges Funhouse (1970) 5
557 Stooges The Stooges (1969) 3
558 Suede Coming up (1996) 2
559 Suede Suede (1993) 3
560 Supergrass In it for the money(1997) 4
561 Supertramp Crime of the century (1974) 3
562 Survivor Vital signs (1984) 3
563 Swamp Dogg Total destruction to your mind (1970) 3
564 David Sylvian Brilliant trees (1984) 2
565 T. Rex Electric warrior (1971) 2
566 Talk talk It's my life (1984) 2
567 Talk talk Spirit of Eden (1988) 2
568 Talk talk The colour of spring (1986) 3
569 Talking heads Fear of music (1979) 5
570 Talking heads More songs about buildings and food (1978) 2
571 Talking heads Remain in light (1980) 7
572 Talking heads Speaking in tongues (1983) 2
573 Talking heads Stop making sense (1984) 2
574 Talking heads Talking heads '77 (1977) 5
575 James Taylor Sweet baby James (1970) 2
576 Teenage fanclub Grand prix (1995) 4
577 Television Marquee moon (1977) 6
578 10.000 maniacs In my tribe (1987) 2
579 Texas White on blonde (1997) 4
580 Thin lizzy Live and dangerous (1978) 5
581 This heat Deceit (1981) 2
582 Richard & Linda Thompson I want to see the bright lights tonight (1973) 3
583 TLC Crazysexycool (1995) 3
584 Traffic Mr. Fantasy (1967) 4
585 Travis The man who (1999) 2
586 A Tribe called quest The low end theory (1991) 2
587 Tricky Maxinquaye (1995) 6
588 Tina Turner Private dancer (1984) 2
589 Shania Twain Come on over (1997) 2
590 2 Pac All eyez on me (1996) 2
591 U2 Achtung baby (1991) 8
592 U2 Boy (1980) 3
593 U2 Rattle & hum (1988) 2
594 U2 The Joshua tree (1987) 5
595 U2 The unforgettable fire (1984) 3
596 Undertones The Undertones (1979) 6
597 Underworld Dubnobasswithmyheadman (1994) 3
598 Urban dance squad Mental floss for the globe (1989) 2
599 Van der Graaf generator Godbluff (1975) 3
600 Van Halen 1984 (1984) 3
601 Van Halen 5150 (1986) 2
602 Van Halen Van Halen (1978) 7
603 Stevie Ray Vaughan Texas flood (1983) 2
604 Stevie Ray Vaughan The sky is crying (1991) 2
605 Velvet underground Loaded (1970) (op: Peel slowly and see) 3
606 Velvet underground Velvet underground (1969) 4
607 Velvet underground + Nico Velvet underground + Nico (1967) 7
608 Velvet underground White light/White heat (1968) 2
609 Verve A Northern soul (1995) 2
610 Verve Urban hymns (1997) 5
611 Gene Vincent Blue Jean bop (1956) 2
612 Violent femmes Violent femmes (1983) 4
613 Wailers Burnin' (1973) 3
614 Tom Waits Closing time (1973) 3
615 Tom Waits Rain dogs (1985) 6
616 Tom Waits Small change (1976) 2
617 Tom Waits Swordfishtrombones (1983) 5
618 Jerry Jeff Walker A man must carry on (1977) 3
619 Dionne Warwick Make way for Dionne Warwick/The sensitive sound of Dionne Warwick (1964/1965) 2
620 Muddy Waters The Chess box (1989) 2
621 Gillian Welch Hell among the yearlings (1998) 2
622 Paul Weller Wild wood (1993) 3
623 Who Quadrophenia (1973) 2
624 Who The Who sell out (1967) 3
625 Who Tommy (1969) 3
626 Who Who's next (1971) 3
627 Hank Williams 40 greatest hits (1978) 5
628 Lucinda Williams Car wheels on a gravel road (1998) 3
629 Wings Band on the run (1973) 3
630 Steve Winwood Arc of a diver (1980) 2
631 Wire 154 (1979) 3
632 Stevie Wonder Fulfillingness first finale (1974) 3
633 Stevie Wonder Innervisions (1973) 8
634 Stevie Wonder Songs in the key of life (1976) 10
635 Stevie Wonder Talking book (1972) 8
636 World party Goodbye jumbo (1990) 3
637 Wu-Tang clan Enter the Wu-Tang (36 chambers) (1993) 5
638 Robert Wyatt Rock bottom (1974) 3
639 XTC Oranges & lemons (1989) 2
640 Yes Close to the edge (1972) 3
641 Yes The Yes album (1971) 3
642 Yo la tengo I can hear the heart beating as one (1997) 2
643 Neil Young After the goldrush (1970) 7
644 Neil Young Decade (1977) 6
645 Neil Young Everybody knows this is nowhere (1969) 5
646 Neil Young Freedom (1989) 2
647 Neil Young Harvest (1972) 6
648 Neil Young Rust never sleeps (1979) 3
649 Neil Young Tonight's the night (1975) 9
650 Neil Young Zuma (1975) 5
651 Townes van Zandt Live at the Old Quarter, Houston Texas (1977) 3
652 Frank Zappa & the mothers of invention Absolutely free (1967) 2
653 Frank Zappa Apostrophe (1974) 2
654 Frank Zappa Freak out! (1966) 4
655 Frank Zappa Hot rats (1969) 5
656 Frank Zappa & the mothers of invention We're only in it for the money (1967) 5
657 Frank Zappa You are what you is (1981) 3
658 ZZ top Eliminator (1983) 4

Suggesties bibliotheek Oss (342)

1 # Bringing it all back home (1991)
2 # Cumbia Cumbia : a selection of Columbian cumbian recordings (1989)
3 # Dave Godin's deep soul treasures, taken from the vaults ... volume three (2001)
4 # Dave Godin's deep soul treasures, taken from the vaults ... volume two (1999)
5 # De Nederlandstalige cover top-100 van Vic van de Reijt (2001)
6 # Diep in mijn hart : liedjes die de eeuw trotseren (1999)
7 # Folkways : a vision shared (1988)
8 # Folkways : the original vision (1989)
9 # Grace of my heart (1996)
10 # Grease (1978)
11 # Ik zou je het liefste in een doosje willen doen (1997)
12 # Les chants des émigrants Italiens (1970)
13 # Long journey home (1997)
14 # Merry christmas mr. Lawrence (soundtrack) (Ryuichi Sakamoto) (1983)
15 # Mystery train (classic railroad songs, volume 2)
16 # Nederbeat : beat, bluf & branie (2001)
17 # Night train (classic railroad songs, volume 3)
18 # Nuggets II : original artyfacts from the British empire and beyond (2001)
19 # Pennies from heaven : 48 original recordings featured in the BBC tv serial (1990)
20 # Pulp fiction (1994)
21 # Spirit of New Orleans : the genius of Dave Bartholomew (1992)
22 # Steel rails (classic railroad songs, volume 1)
23 # The doo wop box : 101 vocal group gems from the golden age of rock 'n' roll (1993)
24 # The look of love : the Burt Bacharach collection (1998)
25 # The singing detective (1987)
26 # Train 45 (railroad songs of the early 1900's)
27 # Vic van de Reijt's top 100 van Nederlandstalige singles (2000)
28 # We died in hell : they called it Passchendaele (1993)
29 # You're the top : Cole Porter in the 1930s (1992)
30 Abba The singles : the first ten years (1982)
31 Arthur Alexander The greatest (1989)
32 Mose Allison The best of (1988)
33 Allman brothers band Brothers and sisters (1973)
34 Dave Alvin Public domain (2000)
35 Laurie Anderson Bright red (1994)
36 Laurie Anderson Strange angels (1989)
37 Louis Armstrong Complete Hot five & Hot seven recordings (2001)
38 Baby Bird The happiest man alive (1996)
39 Angelo Badalamenti Music from Twin peaks (1990)
40 LaVern Baker Soul on fire : the best of (1991)
41 Harry Bannink Zingt! teksten van Annie M.G. Schmidt (1999)
42 Bobby Bare The singles 1959-1969 (1999)
43 Beau brummels Triangle (1967)
44 Bee gees The record : their greatest hits (2001)
45 Big Maybelle The complete Okeh sessions 1952-'55 (1994)
46 Birthday party Prayers on fire (1981)
47 Black uhuru Liberation : the Island collection (1993)
48 Mary Black By the time it gets dark (1987)
49 Mary Black Collected (1984)
50 Perry Blake Still life (1999)
51 Bobby Bland I pity the fool : the Duke recordings (1992)
52 Luka Bloom Riverside (1990)
53 Eric Bogle Songbook, volume one (1989)
54 Eric Bogle Songbook, volume two (1992)
55 Bonnie 'Prince' Billie Ease down the road (2001)
56 Bonnie 'Prince' Billie I see a darkness (1999)
57 James Booker Spiders on the keys (1993)
58 Boswell sisters That's how rhythm was made (1995)
59 Al Bowlly And the great British bands (1997)
60 Billy Bragg + Wilco Mermaid avenue (1998)
61 Cristina Branco Post-Scriptum (2000)
62 Jackson Browne Running on empty (1978)
63 Roy Buchanan The best of (1984)
64 Buena vista social club Buena vista social club (1997)
65 Solomon Burke Home in your heart (1992)
66 J.J. Cale Anyway the wind blows : the anthology (1997)
67 J.J. Cale Troubadour (1976)
68 John Cale Fear (1974)
69 Calexico The black light (1998)
70 Glen Campbell The Capitol years 65/77 (1998)
71 Carpenters Yesterday once more : de Nederlandse singles collectie (2001)
72 James Carr The complete Goldwax singles (2001)
73 José Carreras, Placido Domingo & Luciano Pavarotti In concert (met Zubin Mehta) (1990)
74 Carter family Anchored in love (1927-1928) (1993)
75 Carter family My Clinch mountain home (1928-1929) (1993)
76 Carter family When the roses bloom in Dixieland (1929-1930) (1995)
77 Carter family Worried man blues (1930) (1995)
78 Enrico Caruso Caruso (prima voce) (1989)
79 Johnny Cash American III : solitary man (2000)
80 Eva Cassidy Live at Blues alley (1996)
81 Eva Cassidy Songbird (1998)
82 Nick Cave The boatman's call (1997)
83 Bobby Charles Bobby Charles (1972)
84 Lee Clayton Naked child (1979)
85 Patsy Cline The Patsy Cline story (1973)
86 Clovers The best of (1991)
87 Coasters 50 Coastin' classics(1992)
88 Eddie Cochran Very best of Eddie Cochran (198?)
89 Bruce Cockburn Dancing in the dragon's jaws (1979)
90 Leonard Cohen Songs of love and hate (1971)
91 Comedian harmonists Die grossen Erfolge, vol. 1 (1991)
92 Ry Cooder Jazz (1978)
93 Ry Cooder Paris, Texas (1985)
94 Vera Coomans Something within (2000)
95 Elvis Costello Imperial bedroom (1982)
96 Elvis Costello The Juliet letters (1993)
97 Country gazette Traitor in our midst/Don't give up your day job (1972/1973)
98 Don Covay Checkin' in with (1988)
99 Julie Covington The beautiful changes ... plus (1999)
100 Cowboy junkies The caution horses (1990)
101 Robert Cray band False accusations (1985)
102 Bing Crosby Greatest hits : original recordings 1934-1943 (1994)
103 Ray Davies Storyteller (1998)
104 Bo Diddley The Chess box (1990)
105 Dire straits Making movies (1980)
106 Fats Domino They call me the fat man : the legendary Imperial recordings (1991)
107 Johnny Dowd Wrong side of Memphis (1998)
108 Dr. John Desitively bonnaroo (1974)
109 Drs. P Compilé sur cd (1991)
110 Fred Eaglesmith Lipstick lies & gasoline (1998)
111 Steve Earle Train a comin' (1995)
112 Echo & the Bunnymen Crocodiles (1980)
113 Brian Eno Music for airports (ambient 1) (1978)
114 Everly brothers Greatest recordings (1986)
115 Fairport convention Meet on the ledge : the classic years (1967-1975) (1999)
116 Marianne Faithfull Broken english (1979)
117 Marianne Faithfull Strange weather (1987)
118 Jaap Fischer De liedjes van Jaap Fischer (1997)
119 Flatlanders More a legend than a band (1990)
120 Lester Flatt & Earl Scruggs T is sweet to be remembered : essential Flatt & Scruggs (1992)
121 Flying burrito brothers Farther along : the best of (1988)
122 John Fogerty Centerfield (1985)
123 Steve Forbert Alive on arrival (1978)
124 David Forman David Forman (1976)
125 Four tops Motown's greatest hits (1992)
126 Franco The Rough guide to Franco (2001)
127 Jackson C. Frank Blues run the game (1996)
128 Gavin Friday Each man kills the thing he loves (1989)
129 Bill Frisell Have a little faith (1993)
130 Bill Frisell Nashville (1997)
131 Lefty Frizzell Look what thoughts will do (1997)
132 Bobby Fuller four The best of the Bobby Fuller four (1992)
133 Fungus The Fungus collection (2000)
134 Judy Garland Over the rainbow (2000)
135 Djivan Gasparyan Ask me no questions (1994)
136 Djivan Gasparyan I will not be sad in this world (1983)
137 Jimmie Dale Gilmore One endless night (2000)
138 Philip Glass Mishima (1985)
139 Philip Glass Songs from liquid days (1986)
140 Go-betweens Bellavista terrace : best of the Go-betweens (1999)
141 Rubén González Introducing ... (1997)
142 John Gorka Land of the bottom line (1990)
143 Kieran Goss Worse than pride (2001)
144 John Gotting A month of sundays : the best of (1994)
145 Nanci Griffith One fair summer evening (1988)
146 Nanci Griffith Other voices other rooms (1993)
147 Boudewijn de Groot Wonderkind aan het strand (1996)
148 Woody Guthrie Columbia river collection (1987)
149 Merle Haggard I'm a lonesome fugitive/Mama tried (1967)
150 Merle Haggard Same train - a different time (a tribute to Jimmie Rodgers) (1969/1993)
151 Merle Haggard Strangers/Swinging doors (1965/1966)
152 Peter Hammill A black box (1980)
153 Peter Hammill And close as this (1986)
154 Peter Hammill Over (1977)
155 Thomas Hampson American dreamer : songs of Stephen Foster (1992)
156 Handsome family Twilight (2001)
157 Tim Hardin Hang on to a dream : the Verve recordings (1994)
158 Ted Hawkins Watch your step (1982)
159 Joe Henry Short man's room (1992)
160 John Hiatt Riding with the king (1983)
161 Rupert Hine The wildest wish to fly (1983)
162 Billie Holiday Lady in satin (1958)
163 Billie Holiday The Commodore master takes (2000)
164 Cisco Houston The Folkways years, 1944-1961 (1994)
165 Howlin' Wolf The Chess box (1991)
166 Ikhwani Safaa musical club Taarab 2/Music of Zanzibar (1988)
167 Impressions The definitive (1989)
168 Impressions The Impressions/The never ending Impressions (1963/1964)
169 Chris Isaak Silvertone (1985)
170 Chuck Jackson Any day now (1991)
171 Etta James The essential Etta James (1993)
172 Jethro tull Aqualung (1971)
173 Little Willie John Fever (1990)
174 Linton Kwesi Johnson Forces of victory (1979)
175 Louis Jordan and his Tympany five Greatest hits (1989)
176 Eleni Karaindrou Ulysses' gaze (1995)
177 Salif Keita Soro (1987)
178 Cheb Khaled N'ssi n'ssi (1993)
179 Peter Koelewijn Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou (1977)
180 Kossoy sisters with Erik Darling Bowling green (1956)
181 Leo Kottke Dreams and all that stuff (1974)
182 Leo Kottke The best of (1987)
183 Alison Krauss Now that I've found you : a collection (1995)
184 Lenny Kuhr Stemmen in de nacht (zoals zij Schubert zingt) (1997)
185 Mark Lanegan Field songs (2001)
186 Daniel Lanois Acadie (1989)
187 Leadbelly Where did you sleep last night (1996)
188 Jo Lemaire Tranches de vie (1996)
189 Jerry Lee Lewis Sun classics (1994)
190 Little Richard 22 classic cuts (1986)
191 Los Lobos Just another band from East L.A. : a collection (1993)
192 Hank Locklin 1955 to 1967 plus Irish songs country style (1999)
193 Julie London Calendar girl/Your number please (1956/1959)
194 Louvin brothers Country love ballads/A tribute to the Delmore brothers (1959/1960)
195 Louvin brothers Satan is real (1959)
196 Louvin brothers Tragic songs of life (1956)
197 Lyle Lovett Pontiac (1987)
198 Nick Lowe Dig my mood (1998)
199 Kate & Anna McGarrigle Kate & Anna McGarrigle (1975)
200 Clyde McPhatter The forgotten angel (1998)
201 Tom McRae Tom McRae (2000)
202 Lata Mangeshkar Mata (1996)
203 Dave Mason It's like you never left (1973)
204 Curtis Mayfield Beautiful brother : the essential (2000)
205 Percy Mayfield Memory pain (1992)
206 Natalie Merchant Ophelia (1998)
207 Mighty Sparrow Only a fool (1969)
208 Milva Brecht (1975)
209 Hugh Moffatt Loving you (1989)
210 Christy Moore Ordinary man (1985)
211 Christy Moore Ride on (1984)
212 Van Morrison Into the music (1979)
213 Van Morrison No guru no method no teacher (1986)
214 Muzsikas Maramaros : The lost Jewish music of Transylvania (1993)
215 Neville brothers Yellow moon (1989)
216 Randy Newman Land of dreams (1988)
217 Randy Newman Little criminals (1977)
218 Nitty gritty dirt band Uncle Charlie & his dog Teddy (1970)
219 Phil Ochs All the news that's fit to sing (1965)
220 Phil Ochs The war is over : the best of (1988)
221 David Olney Deeper well (1988)
222 Orchestra Super Mazembe Giants of East Africa (2001)
223 Anne Sofie von Otter For the stars (arr. Elvis Costello) (2001)
224 Oud West Bakkum aan zee (2000)
225 Gabby Pahinui Hawaiian band Gabby Pahinui Hawaiian band (1975)
226 Papa M Whatever, mortal (2001)
227 Alan Parsons project Tales of mystery and imagination (1976)
228 Dolly Parton Little sparrow (2001)
229 Dolly Parton, Emmylou Harris & Linda Ronstadt Trio (1987)
230 Charley Patton King of the delta : the essential recordings of (1996)
231 Pavlov's dog At the sound of the bell (1976)
232 Pavlov's dog Pampered menial (1975)
233 Pearls before swine Baklava (1965)
234 Pearls before swine One nation underground (1967)
235 Dan Penn Do right man (1994)
236 Dan Penn & Spooner Oldham Moments from this theatre (1999)
237 Pentangle Sweet child (1968)
238 Wilson Pickett A man and a half (1992)
239 Gene Pitney The greatest hits and more (1991)
240 Plainsong In search of Amelia Earhart (1972)
241 Platters The magic touch : anthology (1991)
242 Pogues If I should fall from grace with God (1988)
243 Guillermo Portabales El Carretero (1996)
244 Elvis Presley Elvis 56 (1996)
245 Prince The hits/the B-sides (1993)
246 John Prine Great days : anthology (1993)
247 P'tits Belges Musette (1994)
248 R.E.M. Reveal (2001)
249 Lou Reed Magic & loss (1992)
250 Lou Reed Songs for Drella (1990)
251 Jonathan Richman and the Modern lovers 23 great recorings by (1990)
252 Thierry Robin Gitans (1993)
253 Roches The Roches (1979)
254 Jimmie Rodgers Down the old road, 1931-1932 (1991)
255 Jimmie Rodgers Last sessions, 1933 (1991)
256 Jimmie Rodgers No hard times, 1932 (1991)
257 Amália Rodrigues Segredo (1997)
258 Alex Roeka Wildernis (1999)
259 Alex Roeka Zee van onrust (1996)
260 Linda Ronstadt Heart like a wheel (1974)
261 Sam & Dave Anthology 1965-'71 (1993)
262 Mathilde Santing Texas girl & pretty boy (sings Randy Newman) (1993)
263 Mathilde Santing To others to one (1999)
264 Ron Sexsmith Other songs (1997)
265 Shangri-la's Myrmidons of melodrama : the definitive (1995)
266 Shirelles The best of (1992)
267 Michelle Shocked Short sharp shocked (1988)
268 Paul Siebel Paul Siebel (1995)
269 Simon and Garfunkel Parsley, sage, rosemary & thyme (1966)
270 # The graduate (soundtrack) (Simon and Garfunkel) (1968)
271 Simon and Garfunkel The Simon and Garfunkel collection (1981)
272 Frank Sinatra September of my years (1965)
273 Frank Sinatra Sings the select Johnny Mercer (1995)
274 Frank Sinatra Sings the select Rodgers & Hart (1995)
275 Frank Sinatra Sings the select Sammy Cahn (1996)
276 Sixteen horsepower Folklore (2002)
277 Sixteen horsepower Sackcloth 'n' ashes (1995)
278 Skatalites Foundation ska : 32 authentic ska hits (1997)
279 Percy Sledge When a man loves a woman : the ultimate collection (1987)
280 Bessie Smith The complete recordings, vol. 1 (1991)
281 Bessie Smith The complete recordings, vol. 3 (1992)
282 Bessie Smith The complete recordings, vol. 4 (1993)
283 Bessie Smith The complete recordings, vol. 5 (1996)
284 Hank Snow The top singles 1950-1974 (1999)
285 Joe South Retrospect : the best of (1999)
286 Dusty Springfield The Silver collection (1988)
287 Bruce Springsteen The ghost of Tom Joad (1995)
288 Ede Staal As 't Boeten störmt/Hear my song (1996)
289 Ede Staal Mien toentje (1984)
290 John Starling Long time gone (1980)
291 Teresa Stratas Stratas sings Weill (1987)
292 June Tabor Against the streams (1994)
293 Eric Taylor Eric Taylor (1995)
294 Television Adventure (1978)
295 Temptations Anthology (1986)
296 10 CC Good news : an introduction to 10 CC (2001)
297 Gianmaria Testa La valse d'un jour (Le chant du monde 2001)
298 Joe Tex The very best of Joe Tex (1988)
299 Them The story of Them featuring Van Morrison (1997)
300 Irma Thomas Time is on my side : the best of (1992)
301 Rufus Thomas Do the funky chicken (1970)
302 Richard Thompson Watching the dark : the history of (1993)
303 Richard Thompson You? Me? Us? (1996)
304 George Thorogood and the Destroyers Move it on over (1978)
305 Tierra caliente Mestiza (1993)
306 Tindersticks Tindersticks (1993)
307 Tindersticks Tindersticks (II) (1995)
308 Ali Farka Touré Talking Timbuktu (1994)
309 Allen Toussaint Southern nights (1975)
310 Allen Toussaint The Allen Toussaint collection (1991)
311 Trio bier Dans met mij (1998)
312 Trio bier Verspilde tranen (1996)
313 Big Joe Turner Shake, rattle & roll (1994)
314 Dawn Upshaw I wish it so (1994)
315 Ritchie Valens Ritchie Valens/Ritchie (1958/1960)
316 Kenny Vance Looking for an echo (1996)
317 Herman van Veen Op handen (1978)
318 Suzanne Vega Suzanne Vega (1985)
319 Nena Venetsanou Icones (1996)
320 Tom Verlaine Words from the front (1982)
321 Loudon Wainwright III One man guy : the best of 1982-1986 (1994)
322 Tom Waits Franks wild years (1985)
323 Tom Waits Mule variations (1999)
324 Walkabouts Devil's road (1996)
325 Jennifer Warnes Famous blue raincoat (1987)
326 Dionne Warwick Here I am Dionne Warwick/Here where there is love (1966/1967)
327 Norma Waterson Bright shiny morning (2000)
328 Norma Waterson The very thought of you (1999)
329 Jimmy Webb Archive (1993)
330 Gillian Welch Time (the revelator) (2001)
331 Kitty Wells Gods' honky tonk angel (2000)
332 Chuck Willis Stroll on : the Chuck Willis collection (1994)
333 Jackie Wilson Reet petite (1984)
334 Jesse Winchester The best of (1989)
335 Yardbirds The best of the legendary Yardbirds (1995)
336 Young marble giants Colossal youth (1980)
337 Zafiros Bossa Cubano (1999)
338 Townes van Zandt For the sake of the song (1968)
339 Townes van Zandt Our mother the mountain (1969)
340 Tom Zola Bend in the road (1992)
341 Zupfgeigenhansel Jiddische Lieder (1979)
342 Zupfgeigenhansel Volkslieder III : Im Krug zum grünen Kranze (1978)