muzieklijstjes.nl

| Home | De 21 geselecteerde lijsten |

Overkoepelende lijst

Rolling stone publiceerde in november 2003 een special issue onder de titel 'The 500 greatest albums of all time'. In het voorjaar van 2004 publiceerde Oor 5 artikelen onder de noemer 50 jaar pop 1954-2004. In die artikelen werden 351 cd's  genoemd die om uiteenlopende redenen nog steeds belangrijk zijn.

Deze 500 Ún 351 titels zijn toegevoegd  aan de overkoepelende lijst.

In totaal zijn in deze overkoepelende lijst 997 titels opgenomen.

(HvD - 21 maart 2004)

 

 

De overkoepelende lijst bevat titels waar als het ware het patina van de tijd over heen is gegaan. Het zijn titels die door muziekkenners genoemd werden als ze bewust terug (moeten) blikken op een langere periode (of stijl, genre). 

In de overkoepelende lijst vindt u titels die in meerdere eindlijsten terecht zijn gekomen. Lijsten uit Nederlandse, Engelse en Amerikaanse tijdschriften. De basis van deze overkoepelende lijst wordt gevormd door eenentwintig lijsten (van 1979 t/m 2004).

 

In totaal komen 997 titels in twee of meer lijsten voor.

Slechts twee titels worden in vijftien lijsten genoemd 

Marvin Gaye's "What's going on uit 1971 en Sign o the times van Prince uit 1987.

 

De lijsten

Een alfabetische lijst (verkort) Alle titels uit de overkoepelende lijst, verkorte weergave (slechts artiest, titel en jaartal worden aangegeven + aantal keren dat een titel voorkomt)
De mate van belangrijkheid (verkort)  Alle titels die in de overkoepelende lijst worden genoemd. Sortering is op de mate waarin de titels worden genoemd
Genoemd in 2 lijsten (volledig) Alle titels die in 2 lijsten worden genoemd. Aangegeven wordt  in welke lijstjes de titel is opgenomen
Genoemd in 3 lijsten (volledig) Alle titels die in 3 lijsten worden genoemd. Aangegeven wordt  in welke lijstjes de titel is opgenomen
Genoemd in 4 lijsten (volledig) Alle titels die in 4 lijsten worden genoemd. Aangegeven wordt  in welke lijstjes de titel is opgenomen
Genoemd in 5 lijsten (volledig) Alle titels die in 5 lijsten worden genoemd. Aangegeven wordt in welke lijstjes de titel is opgenomen
Genoemd in 6 of 7 lijsten (volledig) Alle titels die in 6 of 7 lijsten worden genoemd. Aangegeven wordt in welke lijstjes de titel is opgenomen
Genoemd in 8 of 9 lijsten (volledig) Alle titels die in 8 of 9 lijsten worden genoemd. Aangegeven wordt in welke lijstjes de titel is opgenomen
Genoemd  in 10 t/m 15  lijsten (volledig) Alle titels die in 10 t/m 15 lijsten worden genoemd. Aangegeven wordt in welke lijstjes de titel is opgenomen
Een lijst op jaartal van release Alle titels gesorteerd op jaartal van release
Aanwezig in de bibliotheek Oss Twee lijstjes: de eerste met alle titels die voorkomen in de collectie van de Openbare bibliotheek Oss; de tweede met titels die daarin (nog) ontbreken.

 

De eenentwintig geselecteerde lijsten

In deze overkoepelende lijst zijn bewust geen jaarlijsten opgenomen.

In onderstaande lijsten wordt een poging gedaan een langere periode 

en/of genre te omspannen. Andere lijsten hadden opgenomen kunnen worden in de overkoepelende lijst.

Nr. Bron Jaar Omschrijving
1 Oor 1987 Elpees van de eeuw
2 Oor 1990 De compilatie compilatie
3 Nieuwe revu 1994 Plaat van de eeuw
4 Mojo 1995 100 greatest albums ever made
5 Rolling stone 1997 200 platen
6 Oor 1999 Belangrijke platen per genre
7 Oor 1979 De jaren zeventig
8 Oor 1989 De jaren tachtig
9 Oor 1991 De beste uit twintig jaar Oor (71-91)
10 Rolling stone 1999 Platen van de jaren negentig
11 Oor 1999 Het laatste OORdeel dames, heren en instrumentaal
12 Q 1999 The 90's - the best albums of the 1990s
13 Aloha 1999 De beste 50 albums van de eeuw
14 Colin Larkin 1999 All-time top 1000 albums
15 Mojo 1999 The 100 greatest British albums
16 Mojo 2000 100 from the heart (100 best soul albums)
17 Q 2001 We are 15 (1986-2001)
18 Mojo 2001 Mojo 1000 - the ultimate cd buyers guide
19 Algemeen Dagblad 1999 Top 100 van de eeuw (samengesteld door David Kleijwegt)
20 Rolling stone 2003 The 500 greatest albums of all time
21 Oor 2004 50 jaar pop 1954-2004