muzieklijstjes.nl

| De lijsten | Home | Deelnemers | Statistiek |

Toelichting Oorlijsten


Sinds 1973 worden in het laatste nummer van (muziekkrant) Oor de jaarlijstjes gepubliceerd.

Muziekkenners worden uitgenodigd om een lijstje met de belangrijkste titels van het bijna afgelopen jaar in te leveren.

Op basis van deze individuele lijstjes is een jaarlijst op te maken.

Een titel die door iemand op een wordt gezet krijgt tien punten, nummer 2 krijgt negen punten enzovoorts

t/m nummer 10 die slechts een punt krijgt.

Van 1973 t/m 1978 en in 1980 mochten de deelnemers 20 titels noemen.

 

Elke jaarlijst is als volgt opgebouwd

1. de lijst

2. dezelfde lijst, maar alfabetisch op naam van de groep of artiest

3. de namen van de deelnemers

4. Statistische gegevens

 

1 en 2 - de lijst

Kolom

Omschrijving

1

Volgnummer

2

Naam van de artiest of groep (# = een verzamelcd, musical.e.d.)

3

Titel van de lp/cd

4

Aantal deelnemers die deze titel noemden

5

Totaal behaald punten (nr. 1 = 10, nr. 2 = 9 enz.)

 

3 - de namen van de deelnemers

Kolom

Omschrijving

1

Volgnummer

2

Initialen van de persoon die in Oor recensies schrijft

3

Naam van de deelnemer

4

Werkzaamheden

 

4 - Statistische gegevens

Kolom

Omschrijving

1

Aantal deelnemers

2

Aantal titel die elke deelnemer mocht noemen

3

Totaal aantal genoemde titels

4

Draaibaarheidssom = het getal dat aangeeft in hoeverre de deelnemers het in een bepaald jaar met elkaar (on)eens zijn. Hoe lager het getal des te meer overeenstemming. Het is de som van het het aantal deelnemers maal het aantal titels dat ze per persoon mogen noemen gedeeld door het totaal aantal genoemde titels

 

Verder wordt aangegeven hoeveel deelnemers een titel noemen

(door een persoon, twee, drie, vier, vijf en door zes of meer)