muzieklijstjes.nl

| De lijsten | Home | Statistiek |

Toelichting Oorlijsten 

van individuele deelnemers


Sinds 1973 worden in het laatste nummer van (muziekkrant) Oor de jaarlijstjes gepubliceerd.

Muziekkenners worden uitgenodigd om een lijstje met de belangrijkste titels van het bijna afgelopen jaar in te leveren.

Op basis van deze individuele lijstjes worden de jaarlijsten opgemaakt

 

Naast de jaarlijsten worden onregelmatig andere lijsten gepubliceerd. 

 

De lijsten van de individuele deelnemers 

zijn als volgt opgebouwd

1. de lijsten die de deelnemer heeft afgeleverd

2. alle lijsten in één alfabet op artiest of groep

3. statistische gegevens

 

 

1 - de lijsten

Kolom

Omschrijving

1 Korte omschrijving van de lijst (1973 = jaarlijst 1973; eeuw = Eeuwlijst uit 1987)

2

Volgnummer (meestal van 1 t/m 10) (soms van 1 t/m 20)

3

Naam van de artiest of groep (# = een verzamelcd, musical, soundtrack e.d.)

4

Titel van de lp/cd

5

o = aanwezig in de Openbare bibliotheek Oss

6

Aantal deelnemers die deze titel in hetzelfde jaar ook noemden

 

 

2 - Alfabetisch overzicht

Kolom

Omschrijving

1

Naam van de artiest of groep (# = een verzamelcd, musical, soundtrack e.d.)

2

Titel van de lp/cd

3

o = aanwezig in de Openbare bibliotheek Oss

4

Aantal deelnemers die deze titel in hetzelfde jaar ook noemden

Het komt regelmatig voor dat in de alfabetische lijst een bepaalde titel twee keer of vaker voorkomt. 

Dat komt omdat een bepaalde deelnemers zo verknocht zijn aan deze titel dat hij genoemd wordt in

bijvoorbeeld de jaarlijst, later in de lijst van de jaren tachtig en nog eens in de eeuwlijst

 

 

3 - Statistische gegevens

Dit lijstje geeft inzicht in twee zaken:

1. In hoeverre worden titels die deze deelnemers noemt ook door anderen genoemd

2. In welke mate zijn titels die deze deelnemer noemt aanwezig in de collectie van de Openbare bibliotheek Oss